Игри

Информация за страница Караново

       В село Караново безспорно най-популярната културна, историческа и природна забележителност е карановската селищна могила. Много неща могат да се разкажат за нея, като например това, че е разделена на седем пласта. Всеки от тях, а понякога и два такива пласта, са от определена епоха от древността. Последният цикъл завършва с късната бронзова епоха, а иначе проучванията на този обект са постоянни и провеждани през различни времеви етапи. Още през 50-те години на миналото столетие група български учени се заемат със сериозното изследване на могилата, а преди години и българо – австрийска експедиция публикува своите доклади и резултати. В нея се открояваха имената на двама видни специалисти по археология – Щефан Хилер и Васил Николов. Голямо антично селище възниква в началото на Римскта епоха само на един километър от селото, монети от периода 3-4-ти век са открити през 1912-та година. По-точно е да се каже, че става дума за разкопки, провели се между годините 1912-14.

       От първи век до половината на четвъртото столетие може да се обхванат няколкото на брой строителни периода, извършвани в Караново и по-точно – около могилата. Тези периоди достигат до нас като точно определени и констатирани през 1976-та година, когато в продължение на половин година се извършва строга проучвателна работа на терен. В 46-та година след Христа е доказано, че са намерени най-ранните монети, като те са били сечени по време на управлението на известния император Клавдий. Августа  Траяна – Анхиало е известен римски път, който е може би пряко свързан с могилата. Всъщност предположенията на археолозите в тази насока са две – че намереният обект там е или вила рустика на поземлен аристократ, или става дума за пътна станция в участък на споменатия вече път. Оброчните плочки на Тракийския конник също са един от символите на могилата и трябва да ги отнасяме на равни начала с монетите като едни от най-важните открития при разкопките около могилата. Голямо светилище на бага – конник по всяка вероятност е съществувало във или около могилата, но това са само предположения на базата на откритите плочки. Намерена е и статуя на конник от Тракия в естествен ръст две трети.

        Това откритие става факт през 1982-ра година, а тогава в Караново се открива и монументална сграда с 13 на брой помещения. Вторият строителен период се характеризира с това, че започват укрепителни работи поради нашествията на племената готи. Северна крепостна стена с кули под формата на правоъгълник е открита, като кулите наброяват три. Каменният и тухлен слой се редуват при строителните работи около кулата, като тук преобладава смесената зидария. Тя обаче не е единственият способ при строителството – също така има спойка от хоросан и малки парченца тухли. За четвъртия период е известно това, че е от времето на прочутия император Юстинян. Варварските нашествия по това време са интензивни, в резултат на което императора се опитва да изгради нови съоръжения, но и да възстанови старите. Реконструкцията на църквата е последвана от апсиди на страничните кораби, като междувременно продължава да функционира до началото на седмото столетие. Така селото е сред най-известните населени места в страната поради наличието на могилата.

eXTReMe Tracker